Team ông già đầu tư

Đánh chứng kiểu team ông già 
mua dò và dài hạn / theo trend và giá trị / về cơ bản không lướt sóng / chọn việc dễ để làm và đầu tư theo tâm linh

Học kiến thức đầu tư 

Tiền đâu để đầu tư?

chứng khoán và đánh chứng khoán 

Đào tạo chứng khoán 

Gửi thông tin

LIÊN HỆ